Cirknus; knusse circusshows op maat gemaakt voor elke gelegenheid

Knusse Circusshows, op maat gemaakt voor elke gelegenheid


ALGEMENE VOORWAARDEN


DEFINITIES
1. Dit zijn de algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma Cirknus V.O.F. (kvk-nummer: 76368262) hierna: “Cirknus”.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “Klant”.


TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, boekingen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Cirknus waarop zij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

TOTSTANDKOMING
1. De klant accepteert de diensten van Cirknus en legt de acceptatie schriftelijk vast door middel van de boeking via Calendly, waar naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt en de klant een hokje dient aan te vinken voor akkoord. Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden te downloaden als PDF document.
2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
3. Cirknus kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.


UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Bij elk optreden wat Cirknus verzorgt, is Cirknus verplicht mee te nemen:
* eigen decor; artiesteningang, circuspiste, rekwisieten voor circusacts
* kostuums, geluidsinstallatie, verlichting
* een goed humeur
* artiesten voor de circusshow
om vervolgens een circusvoorstelling van een uur te leveren.

2. De klant is hiervoor verplicht te zorgen voor:
* een vooraf leeggemaakte ruimte van ongv. 5m. x 5m. voor het optreden
* na opbouw van decor, stoelen om de piste heen voor de toeschouwers
* koffie/thee/water voor de artiesten tijdens de opbouw
* evt. een stevige tafel voor de popcorn en suikerspin machine
* frisdrank of sap meteen na de show, voordat afbreken begint
* 2 gereserveerde parkeerplekken zo dicht mogelijk bij de zaal waar het optreden plaatsvindt

TARIEVEN EN BETALINGEN
1. In het aanbod op de website www.calendly.com/cirknus staan de huidige tarieven vermeld. Reiskosten worden berekend op basis van 0,35 cent p.km. voor 2 voertuigen.
2. De klant ontvangt een factuur op de dag van het optreden van Cirknus per e-mail. Deze factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan op de bankrekening van Cirknus.
3. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, zal 2 keer een herinnering worden verstuurd. Indien betaling na herhaaldelijk verzoek uitblijft, heeft Cirknus het recht een incassoprocedure te starten en daarbij incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 10% van de uitstaande hoofdsom per factuur.

PROMOTIEMATERIAAL
1. De klant heeft het recht om naam, logo en afbeeldingen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden.
2. 3-6 weken voor de show, zal de klant per post en per mail posters krijgen om de circusshow aan te kondigen.

AUTEURSRECHTEN
1. Zowel Cirknus als de klant zijn vrij om foto's en video's te maken van het optreden en dit te gebruiken. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy wetgeving. Dit betekent dat mensen onherkenbaar gemaakt worden op de foto's dmv gezichten te 'blurren', voordat foto's evt. op social media of de website geplaatst zouden worden. 

ANNULEREN
1. Het annuleren van het optreden wordt gezien als verbreking van het contract en kan tot 30 dagen voor de voorstelling, zonder consequenties schriftelijk gedaan worden.
2. Wanneer de show niet door kan gaan vanwege een verbod door de overheid, zal de show geannuleerd worden, en verzet worden naar het volgende jaar.
3. Bij annuleren later dan 30 dagen voor de voorstelling, vraagt Cirknus 30% van de boekingskosten als schadevergoeding. Eventueel is het mogelijk de voorstelling te verzetten, wanneer de agenda het toe laat, binnen de tour van de productie die geboekt is.

E-mailen
Bellen
Info